Det første møde

Jo bedre kendskab vi har til dit produkt, marked, målgruppe m.m., jo større mulighed har vi for at vælge den rigtige markedsføringsstrategi.
Derfor har vi en række spørgsmål klar, når vi mødes første gang. De skal sikre et præcist grundlag for udarbejdelsen af det koncept, som skal give den højeste effekt af dine markedsføringsaktiviteter.

 

 

 

1. Produktanalyse

På basis af en grundig produktanalyse beskrives produktets evne til at opfylde et givet behov, og de stærke og svage sider klarlægges.

 

 

2. Markedet

Markedssituationen kortlægges. Der foretages en konkurrentsammenligning. Hvilke salgsparametre er vigtige? I hvilken retning går udviklingen?

 

 

3. Målgruppe

Vi skal have mange informationer om virksomhedens kunder: Geografiske og kulturelle forhold, indkøbsmønstre, samarbejdsformer, forhandlere, beslutningstagere m.m.

 

 

4. Rammer

Det er naturligvis også vigtigt for os at vide, om der er faste rammer med hensyn til budget og leveringstid, så vi fra starten kan arbejde mod den rigtige løsning.

 

 

5. Valg af kommunikationsmetode

Efter en grundig analyse af hvilke kommunikationsmæssige hensyn, der skal tages med hensyn til sprog, distribution, koordinering med øvrige salgsmaterialer m.m., opstilles en plan for den mest effektive udnyttelse af budgettet.

 

 

6. Idé/koncept

Når alle oplysninger er bearbejdet, udarbejder vi
- idéoplæg i skitseform
- tidsplan
- prisoverslag

 

 

7. Produktion

I produktionsfasen vil vi løbende sikrer, at de indgåede aftaler bliver overholdt, og at eventuelle ændringer bliver aftalt med kunden.

berit

Kontakt
Berit Rask Vandsø
Tlf 66 11 08 48
Berit@idebureauet.dk