bliv set, genkendt og husket

1: Skab troværdighed med dit brand

At brande betyder at brændemærke. Det var de amerikanske cowboys i det vilde vest, som startede med at brændemærke deres køer, så de kunne genkende dem fra naboens. Når vi i dag taler om en virksomheds - eller et produkts - brand, er det mere nuanceret. Et brand er bl.a. kendetegnet ved troværdighed, og det er i ligeså høj grad en intern som en ekstern proces.

Derfor:

Fastlæg en brandingstrategi med beskrivelse af, hvordan du ønsker at differentiere din virksomhed fra konkurrenterne.

Beskriv de oplevelsesværdier, du ønsker at skabe.

Idé Bureauet hjælper med at visualisere og præsentere de uhåndgribelige immaterielle værdier, som er med til gøre dit brand unikt og troværdigt - på den enkle og operationelle måde.

2: Fokusér på resultater i stedet for produkter

Missionen beskriver din virksomheds eksistensberettigelse - dit eksistens- grundlag. Hvad er det, netop du kan tilføre af værdi for kunden? Ofte er det bedre at fokusere på de resultater, kunden kan opnå med dit produkt, end på selve produktet.

Derfor:

Find de få ord, der beskriver den oplevelse og den værdi kunden kan få tilført med dit produkt. Undgå lange afhandlinger.

Bevar jordforbindelsen, så missionen bliver realistisk og troværdig.

Missionen er ikke endegyldig. Vær klar til en ny mission når markedet ændrer sig.

3: Synliggør din ledestjerne

Uden vision, ingen fremdrift. Din virksomhed må have en vision, der gerne må ligge på kanten af det opnåelige.
En ledestjerne, som er formuleret og synlig for alle. Visionen er det fælles mål, der motiverer og binder medarbejderne sammen.

Derfor:

Formulér og synliggør din vision.

Gør det enkelt og klart.

Tag den jævnligt op til vurdering og revision.

Find en ny ledestjerne - når du når målet.

4: Det handler ikke kun om genkendelse

Et logo er ikke kun med til at skabe genkendelse i en verden, hvor vi bliver bombarderet med visuelle indtryk.
Det gode logo er et billede, der sammen med virksomhedens navn, kan afspejler dynamik, relationer, værdier og kompetencer. Et unikt billede er hurtigere at opfatte og huske, end et navn skrevet med almindelige bogstaver.

Derfor:

Er det vigtigt, at have et enkelt og unikt logo for sin virksomhed eller et varemærke for sit produkt.

Opstil en liste over de signaler, du gerne vil sende til omverdenen med dit logo. Husk - det handler ikke altid om at råbe højst - men om at sige det rigtige.

Design er ikke tidløst, men det gode design holder længere - sådan er det også med logodesign.

5: Sæt ord på din profil - og stå stærkere

Et godt designet logo kan sammen med firmanavnet fortælle meget om virksomheden, men nogle få velvalgte ord (et pay-off) kan mere præcist fortælle om virksomhedens værdier, produkter, service, mål m.m.

Derfor:

Overvej om din vision, mission eller værdier kan koges ned til en sætning på 2 - 5 ord, der altid følger logoet.

 Tænk internationalt, når du formulerer dit payoff, hvis firmaet er internationalt orienteret.

6: Godt design signalerer overskud

...ikke kun på bundlinjen, men også i mødet med kunden, hvor du er "klædt på" til den kompetente og forretningsmæssige dialog, som skal styrke relationerne.
Effekten af et stærkt logo kan forstærkes ved konsekvent og ensartet brug på alle medier og markedsføringsværktøjer. En designguide er et godt redskab når designlinjen skal følges. Det behøver ikke være en større afhandling, som beskriver alt i mindste detalje. Den skal blot give de enkle retningslinjer, der skal til, for at sikre at stilen holder.

Derfor:

Fastlæg retningslinjer for:

Størrelse og placering af logo på forskellige medier (brevpapir, kuverter, visitkort, datablade, nyhedsbreve, brochurer, website, skilte m.m.).

Brug af farver.

Typografi.

Design.

7: Skær ind til benet

Vi lever i en tid, hvor netop tid er en mangelvare. Tid til fordybelse, over- vejelse, eftertænksomhed. Når vi foretager et køb, er det derfor ofte den sælger, der formår at udtrykke sig mest præcist og med brug af færrest mulige ord, der får ordren. Det stiller krav til konceptmagere, tekstforfattere, grafikere og webdesignere om at skære alt overflødigt fra, og derved give kunden mulighed for hurtigst muligt at blive "klædt på" og motiveret til købsbeslutningen.

Derfor:

Vælg en leverandør med kompetencer inden for både markedsføring, grafisk design og webdesign.

Rendyrk og visualisér dine kompetencer.

Synliggør dine visioner, virksomhedens mission og værdier på en troværdig og overskuelig måde.

Prioriter den lille (store) forskel, der bringer dig foran i kapløbet om de bedste kunder.

Skal vi tage en snak
om din markedsføring?

Jeg er altid klar til en uforpligtende snak om, hvilken markedsføringsindsats
der understøtter din forretning og skaber synlighed og resultater.

Ring på 66 11 08 48 eller Send en mail